De afgelopen tijd heb ik een paar keer laten vallen dat er dingen stonden te gebeuren binnen de Creative Heart Studio. Het is tijd om te vertellen wat het inhoudt.

Toen ik me twee jaar geleden inschreef bij de KvK paste de naam Creative Heart Studio precies bij wat ik deed: De mooiste dingen creëren vanuit mijn hart en anderen aansporen ditzelfde te doen. 

In de tijd die daarop volgde groeide ik meer en meer in mijn ondernemerschap. Ik ging begrijpen hoe de dingen in elkaar staken, hoe alles werkte en hoe dit in te zetten voor de CHS.

Mede door de Business Coaching trajecten van Femke Hertog stond er na twee jaar een flinke basis voor mijn bedrijf. Een onlosmakelijk gevolg hiervan was dat ik anders in mijn creative business kwam te staan. Langzaam smolt wat ik deed en wie ik ben tot één geheel.

En toen was daar dat moment dat iemand tijdens een workshop aan mij vroeg: “Onder welke naam kan ik jou vinden?” Ik sprak de woorden Creative Heart Studio uit en tegelijkertijd voelde ik bij iedere letter dat ze niet langer bij me hoorden. Ik besefte dat de CHS een soort van scherm tussen mij en de wereld was geworden waar ik me lekker comfortabel achter kon verschuilen. Waardoor ik zelf niet te zichtbaar hoefde te zijn.

Het voelde niet goed meer. 

En ik wist dat er een grote verandering in gang was gezet.

Het heeft even geduurd voordat ik zelf ook werkelijk zo ver was om de CHS los te kunnen laten. Maar vandaag kan ik vertellen dat ik vanaf nu met mijn creative business verder ga onder mijn eigen naam: Mirjam Schneijderberg.

En dat voelt zo gooeeeeed! 

Mijn creative business ademt mij in alle facetten. In mijn illustraties, mijn workshops, design en teksten. Maar het zijn niet alleen de dingen die ik maak, nee het is ook mijn manier van leven die doorklinkt in mijn business. En daar past niets zo goed bij als mijn eigen naam.

Het is tijd voor deze nieuwe stap en ik ben er klaar voor.

© 2021 ~ Mirjam Schneijderberg